בפירוט

עבדות או סימפיליה


זהו אסוציאציה בה מין אחד נהנה מפעילותו של מין אחר. Lineu תיאר את הקשר הזה בחן מסוים, וקבע: חיסון Aphis formicarum (כנימה של הסוג אפיס היא "פרה" של נמלים).

מצד אחד, לעבדים יש מאפיינים עוינים, שכן כנימות מוחזקות בשבי בתוך ההמלה.

אף על פי כן, ניתן לשקול מערכת יחסים הרמונית, שכן כנימות גם נהנות מהקלות במציאת מזון ואף מהטיפול הטוב שהעניקו להם נמלים (הובלה, הגנה וכו '). אסוציאציה זו נחשבת להרמונית ומקרה מיוחד של פרוטוקופרציה על ידי סופרים רבים, מכיוון שאיחוד אינו מחייב הישרדות.