הערות

המחזורים הביוגיוכימיים


דרכם של חומרים מהסביבה האביוטית לעולמם של יצורים חיים והחזרתם לעולם האביוטי משלים את מה שאנו מכנים המחזור הביוגיוכימי.

המונח נגזר מהעובדה שיש תנועה מחזורית של יסודות היוצרים אורגניזמים חיים ("ביו") והסביבה הגיאולוגית ("גיאו"), שבה מתערבים שינויים כימיים. בכל מערכת אקולוגית ישנם מחזורים כאלה.

בכל מחזור ביוגו-כימי יש פינוי של היסוד או החומר ממקורו, השימוש בו על ידי יצורים חיים ובהמשך חזרה למקורו.

בואו נסתכל מקרוב על כל אחד מהמחזורים הביוגיוכימיים שלהלן:

מחזור חנקן
מחזור מים
מחזור חמצן
מחזור זרחן
מחזור סידן
מחזור פחמן
מחזור גופרית