בקרוב

Meiosis II (חטיבת Meiotic השנייה)


נבוא II - לכל אחד משני תאי הבת יש רק קבוצה אחת של כרומוזומים כפולים. בשלב זה המרכזיות שוב משכפלות והתאים שבהם נוצרה הספרייה היא מתחילה להתפורר.

Metaphase II - כמו במיטוזה, הכרומוזומים מחוברים על ידי הצנטרומרים לסיבי הציר, היוצאים משני הקטבים.

אנפיסה II - יש כפילויות של הצנטרומרים, רק כעת הכרומטידים האחות נפרדים (כזכור מיטוזה).

טלופאז II וציטוקינזיס - בסוף הטלופאז II הגרעינים מארגנים מחדש. ציטוקינזיס מפריד בין ארבעת תאי הבת החסידיים, כלומר ללא כרומוזומים הומולוגיים ועם מחצית מספר הכרומוזומים ביחס לתא המתחיל מיוזיס.