בפירוט

חיות סלומטו, אקלומאו ופסאודוצלומה


בעלי החיים שיש להם קלומה נקראים קלומה.

כל האקורדים הם עשויים קלומט, וכך גם רכיכות (שבלולים, צדפות), קרשים (תולעי אדמה) ופירות ים (כוכב ים, קיפודי ים).

ישנם בעלי חיים משולשים בהם המזודרם תוחם חלק אחד של החלל, כאשר החלק האחר מתוחם על ידי endoderm. בעלי חיים אלה נקראים פסאודוצלומטים, מכיוון שהסלומה נכונה רק כאשר היא מכוסה לחלוטין על ידי המזודרם. זהו המקרה של נמטודות, שהנציגות הידועה ביותר שלהן היא תולעת העגולה (Ascaris lumbricoides), טפיל של המעי האנושי.

אצל בעלי חיים מסוימים החלל היחיד שנוצר בעובר הוא הארכמסטר, כך הם נקראים מואץ.

התוכנית הבאה מציגה חתכים סכימיים באורגניזמים אשלומטים, פסאודוקלומטים וקלומטים: