בפירוט

סוגי גבעולים


גזעי עצים הם גבעולים חזקים, מפותחים בחלק התחתון ומסועפים בקודקוד.

הם נמצאים ברוב העצים והשיחים בקבוצה הדיקוטילונית.

חטיפות בדרך כלל מדובר בגבעולים לא מסועפים, המציגים בקצה שלהם ציצי עלים. הם אופייניים לעצי דקל.

קולות הם גבעולים לא מסועפים המובחנים מהגבעולים על ידי הצגת, בכל הרחבה שלהם, חלוקה חדה לניצנים. ניצנים סגולים יכולים להיות חלולים כמו במבוק או מלאים כמו תירס או קנה סוכר.


גבעולי טיפוס הם נמצאים בצמחים מטפסים וגדלים עטופים סביב סוגים שונים של תמיכה. גזע מסוג זה מייצג התאמה לקבלת מקומות בהירים יותר שבהם יש יותר אור לפוטוסינתזה.